Chính Sách Bảo Mật Của Shop Phương Linh

Shop Phương Linh đã tạo bản tuyên bố về quyền riêng tư này nhằm thể hiện cam kết của chúng tôi về sự bảo mật.
  • Tuyên bố chung về các nguyên tắc: Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập tại trang web này đều được sử dụng giới hạn cho chúng tôi. Dữ liệu của quý khách sẽ không được chia sẻ với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác, dù công khai hay riêng tư, với bất kỳ lý do nào và bất kỳ thời hạn nào. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho đi bất kỳ danh sách, hoặc dữ liệu nào liên quan đến sự riêng tư của quý khách hàng và chúng tôi cũng không mua thông tin đó từ các nguồn khác.
  • Dữ liệu thống kê: Máy chủ của chúng tôi theo dõi địa chỉ IP, cookies để giúp bảo trì và cải tiến trang web. Dữ liệu này chỉ được xem như thống kê ẩn danh để hiển thị thời gian bận rộn nhất trong ngày hoặc trong tuần, hoặc các trang có lỗi. Thông tin này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
  • Thông tin cá nhân được thu thập – Mẫu đơn đặt hàng: Ngoại trừ thông tin thẻ tín dụng, chúng tôi lưu trữ thông tin mẫu đơn đặt hàng của quý khách. Việc này cho phép chúng tôi theo dõi các vấn đề tư vấn hoặc tham khảo đơn đặt hàng trước đó, giúp cung cấp tốt hơn dịch vụ khách hàng. Quý khách có thể chọn xóa hoàn toàn thông tin của mình ra khỏi hệ thống bằng cách liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ loại thông tin bán hàng nào khác.
  • Chỉnh sửa hoặc Xóa thông tin: Nếu quý khách muốn sửa, cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào của quý khách có thể có trong hồ sơ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi kèm theo các chi tiết theo yêu cầu. Nhóm dịch vụ của chúng tôi sẽ trả lời quý khách trong vòng 24 giờ làm việc.
Cảm ơn quý khách rất nhiều vì đã mua sắm cùng chúng tôi! Tìm kiếm thông tin sản phẩm? vui lòng truy cập TRANG CHỦ của chúng tôi!